DE ISOLATIEBEER – ROBOT ISOLATIE

NIEUW ROBOT ISOLATIE met de Q-Bot!!

 • Q-Bot is opgericht in 2012 met het doel om robotica te gebruiken om kruipruimtes te inspecteren en te isoleren.
 • Gedurende de afgelopen 8 jaar heeft de technologie zich bewezen, is deze geaccrediteerd en uitgerold in het Verenigd Koninkrijk.
 • Q-bot heeft al meer dan 2000 huizen onderzocht of geïsoleerd.

Q-Bot’s oplossing gebruikt een robot om isolatie aan te brengen:

 • Een robuust en krachtig robotisch voertuig kan door de kruipruimte rijden en polyurethaan met open of gesloten cellen spuiten.
 • De oplossing is geschikt voor opgehangen betonvloeren alsmede houten vloeren met een kruipruimte tussen 30en 100cm hoog.
 • Een kleinere robot is beschikbaar voor ruimtes tot 20cm.

Hoe het werkt:

 • De robot is verbonden met de Spuitinstallatie en wordt dmv een slang voorzien van het isolatie materiaal ( Icynene is de basis)
 • De robot wordt aangestuurd via een game- controller.  Een videoverbinding voorziet de Isolatie engineer van informatie zodat deze continu kan zien waar de robot is en wat hij doet.
 • De 4 wielaandrijvingen  en  vering zorgen ervoor dat de robot over obstakels kan klimmen, door zand en modder kan tijden en slang in positie wordt getrokken.
 • Een ingebouwde camera en afstandsmeter nemen de installatie op en kijken de installatie na.

Pro-actief risicomanagement tijdens het onderzoek:

Mochten er nog aspecten zijn die verdere aandacht benodigen, dan wordt dit met de klant besproken voor aanvang van de installatie.

N

De kruipruimte wordt gecheckt om te zorgen dat er geen onderliggende problemen zijn (bijv. een lek of ongedierte)

N

Vochtopnames worden van de vloer en balken gemaakt.

N

Het aantal en de locatie van ventilatie-openingen wordt gecheckt.

N

Ventilatie-openingen worden schoongemaakt, vervangen, of nieuwe worden toegevoerd om adequate ventilatie te waarborgen.

N

De locatie en conditie van installaties wordt opgenomen en er wordt een vloeraanzicht gemaakt.

Het installatieproces is geheel verantwoord:

 • De informatie opgenomen tijdens het onderzoek en installatie is toegankelijk voor de klant via een webbrowser en kan worden geïmporteerd in asset management systemen.
 • Beelden en panorama’s zijn beschikbaar voor en na een installatie voor het checken van compliance
 • Een video van de spuitende robot laat het installatieproces zien